ExpressInvoice
Niet ingelogd

Privacy statement Algemeen De Raad vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van het Portaal zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. De Raad zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de omschreven wijzen van gegevensverwerking. Voorop staat dat de Raad in alle gevallen zal handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Doeleinden gegevensverwerking bij het aangaan van een overeenkomst via het Portaal Indien u via het Portaal de overeenkomst met de Raad wenst aan te gaan, wordt u verzocht een aantal gegevens te verstrekken waaronder uw e-mailadres en debiteurnummer. De door u verstrekte gegevens worden door de Raad uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt: - het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van e-billing; - verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met de Raad bent aangegaan. Voor zover mogelijk zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; - verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor de Raad geldende wettelijke verplichtingen of in het kader van een gerechtelijke procedure. Overige wijzen van gegevensverwerking Bij elk bezoek aan het Portaal van de Raad worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie en gebruik van het Portaal (zoals uw click-gedrag). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inrichting van het Portaal te evalueren en te verbeteren. Beveiliging De Raad draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens welke beveiliging in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiervoor zal steeds de nieuwste beveiligingstechnologie worden gebruikt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacystatement en niet langer dan waartoe de Raad wettelijk gehouden is. Rechten U kunt met de Raad contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die de Raad van u heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en / of onvolledig is kunt u de Raad verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen en / of aan te vullen. Cookies De Raad maakt uitsluitend gebruik van een sessie cookie. De sessie cookie wordt aangemaakt bij het inloggen op het Portaal. Zolang u actief bent op het Portaal zorgt de sessie cookie ervoor dat u niet iedere keer opnieuw behoeft in te loggen. De sessie cookie wordt automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Overig De Raad blijft te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Vragen Als u nog vragen hebt over het privacybeleid van de Raad kunt u contact opnemen met het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak via het e-mailadres: kcc.ldcr@rechtspraak.nl